राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी गावांचे विद्युतीकरण अत्यावश्यक.