गोव्यासाठी विश्वसनीय आणि हरित वीज पुरवठ्याकडे वाटचाल